Login

Zapomněli jste heslo?

+420 770 696 000

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
Obecné podmínky
  • Armexpress s.r.o. (prodávající) se sídlem na Toufarova 2945/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 08227292, dodává zboží na základě telefonické objednávky (telefon 770696000) nebo z on-line internetové objednávky (na www.casnajidlo.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Armexpress s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.casnajidlo.cz

  • Dle zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který upravuje mimo jiné i problematiku poškozených bankovek a mincí. Uvedený zákon umožňuje odmítnout přijetí bankovky nebo mince, která je poškozená a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní.

  •  
Objednávky
  • Na základě zadané doručovací adresy na webové stránce www.casnajidlo.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní bude ihned umožněno naše výrobky objednávat.

  • Při zadaní doručovací adresy na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové údržby.

  • Při telefonické objednávce Naši operátoři vždy po Vás budou požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět.

  • Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

  • Změna ingrediencí bude zpoplatněna viz ceník ingrediencí.

 
Reklamační řád
  • Armexpress s.r.o. má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na horkou linku 770696000 a Náš operátor danou stížnost řádně projedná s objednávajícím a následně navrhne řešení dané situace.

  • Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.

  • Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 770696000 a to v otvírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email order@grill24.cz odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné. Obdržení odpovědi z „info“ emailu však může trvat až několik dní.

  • Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit. Pokud toto zjistí až doma, ať neprodleně volá linku 770696000.

  • Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána.

  • Reklamované zboží nelze vyměnit nebo vrátit peníze, pokud objednávající nepředloží účtenku.

  • Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka.

  • Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši horkou linku 770696000. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době.

  • Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  •  
Ochrana osobních údajů
  • Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v objednávkovém formuláři nebo údaje sdělené na telefonu 770696000 při objednávce může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

  • Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém systému, nebo telefonní objednávce uchovávat. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu order@grill24.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 770696000.

  • Na základě zadané doručovací adresy na stránkách www.casnajidlo.cz nebo při objednávce na telefonu 770696000 poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

  • Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na order@grill24.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 770696000.

  •  
Závěrečná ustanovení
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.casnajidlo.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Armexpress s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.